www.caykislaemirdag.tr.gg
Memleket ile Gurbetin Buluştuğu Nokta !

Emirdağ Çaykışla Köyü

Abdil Göktekin'in şiirleri

Abdil Göktekin'in şiirleri PDF Print E-mail
Ugur Akkaş tarafından yazıldı
Pazartesi, 26 Ekim 2009 14:46

Değerli köylülerimiz,
Sitemizin yeni yazarı olan Abdil Göktekin'in
güzel şiirlerini okuyabilirsiniz.

abdilgoktekin@hotmail.com
NOT : şiirlerin devamı eklenmektedir...
*************************************

IRKCILIK YOK DiNiMDE HERKEZi SEVERiM
 
FATiH'ten miras bize bu yurt
O gûnde vardi bu toprak larda kûrt
kim çeldi aklimizi garda$lar
bir birimize olduk zirt
 
çanakkalede birlikte geldik galip
birligimizi devam ettirmez isek
yahudi topragimiza talip
ayrilik geçmesin akillardan
belkide lûtuftur Tayyip
 
Adamci degilim dû$ûnceye saygi duyarim
i$ yapmazsa Tayyib'bide sandik di$ina koyarim
Irkçilik yok dinimde herkezi severim
Din Toprak Namus ugruna canimi veririm

*************************************


*************************************

K�Y�M�N SEVDASI

Sevdanin seli oldum aglarim
nere gitti benim mors�mb�ll� baglarim
yikilmi$ dedemin huymasi gorunce aglarim
Abdil'im agit yakar turku soylerim

bahar gelince açar baglarin gonca gul
erir daglarin kari,durmaz akar seli
par�a par�a edip ayirdi bizi gavurun eli
benim k�y�m k�ylerin g�zeli

gurbet�i derki gelde k�y g�r
kirlrindan
�igdem �i�ek der
hastahanesi ,saglikocagi,daha neler var
zamaninda �yle �ali$tiki k�yl�,akillara zarar

g�ren nahiye sanir
pidecimiz bile var
ziyarete gelde g�r
inanmaz isen �zaldan �d�l aldik tarihe sor


*************************************
*************************************

UTANSINLAR

Vatanda$im demeyip satanlar utansin
milletin cebine el atanlar utansin
fôtûr $apka takip yalan atanlar utansin

gûzele gûzel demiyen diller tutulur
Abdil Tayyipten çikan sôze katilir
gecem hûzûnlû,gurbett e hasretle yatilir

gurbet garibin dilini çôzer
kalkar gece yarisi $iir yazar
çikmi$ diyar diyar ekmek gezer

birparça ekmek ugruna nice yigitler kôle oldu
hainler bakmadi vatana,bizi buralara saldi
on milyonluk ûlke? OSMANLIDAN i$ci aldi

yokmuidi bizde mazot ile maden
seçim meydanlarinda anahtar vadeden
gôrmesin bu halini FATiH deden
utansin artik kiratin ardinda giden

*************************************


*************************************
Geceniz aydin olsun

Ay Ramazan,gece Kadir gecesi
camiye gelmi$ mûslûmanlarin cûmlesi
yûkseliyor semaya Selavat sesi
gafletten uzak durun gece kurtulu$ gecesi

Dostlarin gecesi tebrik edilmezmi?
iftar edip terafihe gidilmezmi?
el açip yaratana iltica edilmezmi?
Ümet olmazsan ona,peygammerin ûzûlmezmi?

gecemiz rahmet ve aydinlik olsun
tevbe edelim gôzlerimiz ya$la dolsun
gônûlde dûnya degil,Zûlcelal’e,a$k olsun
Dostlarim kadirgeceniniz mûbarek olsun

*************************************


*************************************

Mûkàfat ONDAN

Arefesi mûjdedir bayramin
Kur’an ile yogruldum,ben bu dine hayranim

Zihinleri àyet ile sûsleyin
Ruhunuzu zikir ile besleyin

Menfaat ugruna,merhabayi kesmeyin
Gûn bayram gûnûdûr,birbirinize kûsmeyin

Sahip çikalim evlatlara frenk’lere aldirmayalim
iblis’e firsat verip,kendimize gûldûrmeyelim

**************************************************************************

Kanla aldik canverlir vatan verilmez

Yanir olmu$ sirti
e$ek istemez semeri
dûnyada kiriz var
millet sikiyor kemeri

Anadolumun gelecegi var
dôrtmevsim bereket yagar kar
gûdûlmeye ali$mi$ sanki davar
yillardir Analar dizini dôver

halk kendi kendini idare eder
devletine be$ vakit dua eder
dû$ûnûr Atasini hayirla yad eder
yeter artik bir millet anca bukadar sabr eder

nasrina basilmi$ bagiriyor
yemi kesilmi$ aniriyor
siki$timi sikiyônetimi çagiriyor
kalemiz yikiliyordeyip halki soga çagiriyor

inmeden kuyuya dibi gôrûnmez
dôrt çapulcu ile memleket bôlûnmez
hak var iken betonun arkasina siginilmaz
zorbaci yasa ile hak korunmaz

sevemedim arkada$ tagut sevilmez
yazar yazar Abdil yorulmaz
yillardir çakallardan hesap sorulmaz
kanla aldik can verilir vatan verilmez

tarihten bu gûne iç içe ya$ariz biz
bu gûn sirt dônûp çevirmemeli yûz
toprak için $ehit verdik hepimiz
gerektigi yerde kûrt gerektigi yerde tûrkûz

*************************************

*************************************

Parali kôle
Uykusuz geceler olmuyor sabah
Kime kizdin karde$im nedir bu ah
Fesatliktan i$i denk gelmez vah vah

Kizacaksan kirk sene avutanlara kiz
Utanma bilmez kalmami$ yûz
Tek ba$ina yedi memleketi kel kafali ôkûz

Yarim asirdir ta$ ûstûne ta$ koymadilar
Emdiler kanimizi doymadilar
Ba$i ôrtûlû bacimi mektebe koymadilar

Önûmûzden gelen sonbahar gûz
Abdilim yazacaksan bahçeli,baykala yaz
Kuyruguna basilmi$ gibi bagirmasin avaz avaz

Kirk sene evel çiktik yola
Satildik gavura,olduk parali kôle
Hakim haram olsun demirele

Pazara gitsen filen bo$ gelir
Ki$ ortasinda sigir,sipa açliktan ôlûr
Kôtû ya$ar,dûrûst idam olur

Sahip çikilmadi,Osmanlidan miras tugraya
Ben istemedim alçaklar gônderdi buraya
Gurbette gôzûm ya$li,hasretim silaya

Kazik atsada Emirdag bizim
Burnumda tûter,gidemessem izin
Kime ne deyim kader bôyle kuzum

Irticadiye sincana çikmadimi tanklar
Agzini açmi$ esnaf,Emirdagda kazik atacagi gûnû bekler
Gôz ya$im izin vermez hiçkiriktan kalbim tekler

Hepsi e$ittir ay ile yildiz
Cehizi sandikta,ni$anlisini $ehid verdi gûl kiz
Yeter artik otuz bin $ehid verdik biz

Tayyip vatan size emanet
$iirden yargilandin etmedin ihanet
Çetelerin ûzerine gittin,tebrige deger cesaret
Fatih’tenmi kaldi sana bu asalet

Dôlsûzlerin evladimi var vatan bekliyecek
Seve seve kurban mi verecek
Doldurmu$ kesesini yoklukmu gôrecek
Yakindir o gûn sira size de gelecek

Sattiniz gurbete yokmudur sizde merhamet
Abdilim dogruyu sôyler etmem hakaret
Kurtulu$ yakindir,durmadan ha gayret
Hizmet bôyle olur,hastahane,otoban seyret

Suçmudur doguda batida birlik demek
Sok ta$in altina elini,sarf et biraz emek
Aklina getirmez mazlumu,derdi milletin hakkini yemek
Senden ba$kasina yaki$maz zaten
Ergenekonun avukatiyim demek

Tarih bilmez çografyadan habersiz
Derdi koltuk gamsiz kedersiz
Akil almaz kimden yanasiniz
Yalanmi dostlar ne dersiniz

Ne bu nefret,doguya olan kin
Dedelerin çanakkalede birlikteidi o gûn
Unuttunmu elli sente muhtaçdik daha dûn

*************************************

 
*************************************

Elpençe durmak yaki$maz bize

Osmanlidan arta kalan cumhuriyetim
hizmet etmedi 50 kûsûr hûkûmetim
çalmakla bitiremediler bereketlidir memleketim

sag deyip sagdan sol deyip soldan vurdular
silah verip pkkya dagdan vurdular
borçlanip va$intona millete sardilar

dûnû unutmu$ bugûne kûfreder
devletmali deniz yer keyfe keder
gûn gelir birileri bir yasa çikartip af eder

Ba$bakanim Cumhurba$kanim
nezaman hales bulacak ba$im
sizinle gûldû yûzû vatanda$in

dulu yetimi maa$a bagladin
hortumcularin ônûnû kesip bagladin
vanminût deyip içimden geçeni sôyledin

elpençe durmak yaki$maz bize
aniz parasi verdin çiftçimize
hayranim hizmet a$kiniza

cumhurba$kanini biz $oyle tanirdik
kô$kten çikmaz izdivada sanirdik
7 sene bagirdik sesimizi duyuramadik

halkin içinde gôremezdik
toka yapip çankayaya varamazdik
hayra imza atarken gôremezdik

gôrevi bitti hasret gitti tebessûme
tôren yapip gelmedi devir teslime
kô$kû halk teslim etti gerçek aslina

hergelen bir$eyler gôtûrdûler
akla gelmez yetmi$ milyonu yitirdiler
kemal dervi$i ihraç bakan getirdiler

o gûnlerde kurulmu$ bu çeteler
medyayla birlik olmu$ kefereler
gôz yummu$ yetimin malina kel kafalar

hakki savunan ba$bakan haksiz
hakim $a$kin haklidir hirsiz
dogrudan yana olmaz $uursuz

onlarin gôzûnde kôylû bilmez yemesini
hakini savunamaz ali$tirmi$ inlemesini
saygidan kapali tutar çeketin dûgmesini

*************************************

*************************************

Silada gavurcu gurbette yabanci

1965 lerde ba$lar gavurcunun çilesi
fark etmez demirel yada gavurun kôlesi
gûç yetmez karaborsa bugdayin kilesi
bôyle ba$lar gurbetçinin çilesi

niyeti bir tiraktôr birkaç dônûm tarla almak
hiç hatrina getirmezdi avrupada kalmak
toprak hasreti ile amansiz dert kanser olmak
bôyle ba$lar gurbetçinin hastaligi

metroyu alt yapiyi gurbetciler kurdu
fabrikalarda niceleri bel bacak verdi
yumurtanin ismini gidaklayarak manava sordu
bôyle ba$lar gurbette rizk derdi

telefon yok telgiraf çeker
birhaftalik evli yarinden ayri yatar
gurbet elde ezan duyulmaz çanlar ôter
açik havada hapishaneden beter

Abdilim hayel degil bunlar ya$anmi$
emirdagli gurbet ku$agini ku$anmi$
ôzentiden firenge yûzlerce gelin bo$anmi$
bizim çocuklarin hali budur dostlar

yedinci ayin ba$inda çikmi$ yola
hayelinden gitmez gûveçci denen sila
hasret olmasa dayanilmaz 3 gûnlûk yola
yolumuzda zordur bizim
 
tarla almi$ apartman almi$
evini unutup meyhanede siza kalmi$
gelin kanepede sabahlar kocasiz kalmi$
gôrûn dostlar yuvanin halini

Anam hazirlami$ sarmayi ayrani yol bekler
bulgarda kemik ister kôpekler
kapikulede vatanda$ini bekletir bizim e$ekler
gûmrûgûmûz budur gôrûn dostlar

hasret ile kôye dôneriz yazin
biri gelir digeri gider dûnûrçûsû kizin
cûmbû$ var mahallede çalinir davul ile sazin
busene evlenir seneye bo$anir kuzum

silada gavurcu gurbette yabanci
gôrûn dostlar omzumdan eksik olmaz kamçi
belli degilmi rengimden olurmu benden gavurcu
anla$ilmaz sôzler kim dogru kim yalanci

gide gele usandim avusturya denen bayirdan
i$ine gelen hissesini alsin bu siirden
kôyde yeti$tim usandim sitresli $ehirden
vatana hasretle ôlûrûm dostlarim

ne ettimde ana beni gurbete yolladin
el içinmi bûyûttûn be$igimi salladin
agitlar yakip ninniler sôyledin
gôrûn dostlar analarin halini

*************************************
*************************************

ûstada selam

AKCINAR garda$ benden beter demi$sin
bu alçaklar dûnyayi versen yer demi$sin
namussuzlar menfeat ugruna anasini satar demi$sin
ba$a gelen gôtûrûr çayira sûrûlmû$ katir demi$sin

Hakki sôyleyene Hak cennet vadeder
Abdilim dili dônen ûstadina selam eder
niyazim budur bize çektirenler cehenneme gider
oyun oynanip 30 yil karde$ karde$ ile sava$ eder

petrolûmûz yokmudur bizim
osmanli torunu muhacir oldu kuzum
firenge temizlik yapar gelin kizim
bundandir cigerimdeki sizim

hortumlanmayip hazinemde dursaydi param
dini ôgretilseydi yavruma yermiydi haram
emir altinda gurbetelde kanarmiydi yaram
kaçi yedi kaçi kaçti hesabi kimden soram

karadeniz ege marmara ûçyanim mavi deniz
dulun yetimin dogacagin hakkina gôz diken domuz
medyasi elinde haksiz haklidan yavuz
meclisde kirk sene kaldi koca boynuz

aldim gece yarisi elime kalemi
dû$ûndûm geçmi$ten gûnûme silami
kesmeyin dostlar birbirinizden selami
bu alcaklar 100 yildir bilmem ba$imiza belami

gurbet gurbet gezdidirirler ekmek
aklimdan geçiyor hepsine benzin dôkmek
uzakla$ip ordan çakmak çakmak
gôrsûnler nasil olurmu$ garibani yakmak

*************************************

   
   

 


Son Güncelleme: Pazartesi, 26 Ekim 2009 14:46