www.caykislaemirdag.tr.gg
Memleket ile Gurbetin Buluştuğu Nokta !

Emirdağ Çaykışla Köyü

Emirdağ

Emirdağ PDF Print E-mail
Ugur Akkaş tarafından yazıldı
Cuma, 11 Aralık 2009 21:39

Yerleşim alanı olarak tarihi M.Ö. 1437 yılına kadar uzanan Emirdağ ve çevresi Hititler, Lidyalılar, Persler, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar a evsahipliği yapmıştır. Özellikle Bizans döneminde, kalıntıları Emirdağ'a 13 km. uzaklıktaki ve bugünkü adıyla Hisarköy 'de bulunan Amorium, Bizans Amorian hanedanı nın (bir diğer adıyla Frigyalı hanedanın) memleketi olması nedeniyle özel bir önem kazanmıştır. (Ancak bu hanedan 820-867 yılları arasında 3 imparatordan ibaret kalmış ve Bizans tarihi açısından başarılı icraatlar yapamamıştır. Amorian veya Frigyalı hanedana mensup 3 imparator 'Kekeme' 2'nci Mihail, oğlu Teofilos ve torunu 'Sarhoş' 3'üncü Mihail 'dir.) Dahası, imparatorların memleketi olan Amorium, aynı hanedan döneminde, İstanbul'u fethetme teşebbüslerinde bulunan Abbasi Arap ordularının sefer yolu üzerinde önemli bir merkez olması nedeniyle Harun Reşit ’in ikinci oğlu Mu’tasim tarafindan 838 yılında ele geçirilmiş ve büyük bir yıkıma uğratılmıştır. Kent Arapların geri çekilmesinden sonra dahi bir daha eski canlılığını yeniden kazanamamıştır.Amorium Malazgirt savaşı öncesinde Anadolu'ya akınlar düzenleyen Türkmen beylerinden Ahmet Şah ve Emir Afşin tarafından 1068 yılında bir süre zaptedilmiştir. Ancak bölgeye geniş çaplı Türkmen yerleşimi ve bölge nüfusunun Türkleşmesi Anadolu Selçuklu devleti ile Bizans arasında 1116 yılında yapılan Bolybotum (Bolvadin) savaşından sonra cereyan etmiştir. Bu savaş esnasında Selçuklu sultanının Bolvadin güneyinde bir süre çekildiği dağlara Sultandağı, komutanlarından Emir Mengücük'ün çekildiği dağlara ise Emirdağı ismi verilmiştir. Yöreye ilk yerleşen Türkler Oğuzların Bozoklar kolundan Bayat boyundandır ve bu boyun ismi de Emirdağ'a komşu bir ilçenin adında günümüze kadar gelmiştir.Daha büyük bir Türkmen yerleşimi 1522 yılında Osmanlı İmparatorluğu 'na dahil olan Dulkadiroğulları beyliği topraklarındaki Türkmenlerin ve bu arada Halep Türkmenlerinin bölgede iskan edilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu dönemde Emirdağ merkez kasaba ve köylerine ilk yerleşen boy Morcalı Türkmenleridir. Ilçe merkezinin sahibi konumuna gelen ve ilçeye adını veren Cırgın Türkmenleri bu boya bağlıdır.1691-1696 yılları arasında Karabağlı aşireti yörede iskana tabi tutulmuştur. Daha çetin bir süreç içinde vuku bulan bu iskan ile bu aşiret, Davulga, Bademli ve diğer merkezlere yerleşmiş, toplam 28 köy kurmuştur. 1729 yılından itibaren de bu kez, yine Halep kökenli ve Musacalı olarak anılan Türkmen topluluğundan, Çıllı, İncili, Gacerli aşiretleri merkeze; Oşulu, Caberli, Tanburacı ve Hacıfakılı aşiretleri de köylere yerleştirilmiştir. Bunları yine Halep Türkmenlerinden Alçı, Kılıçlı, Boynuyoğunlu, Ünlü ve Demircili Türkmen aşiretlerinin ve Karakeçili, Sarıkeçili, Horzumlu, Alkaevli, Yüreğirli, Karatekeli ve Atçekenli Yörüklerinin muhtelif köylere dağıtılması izlemiştir.

Yörede ilk merkez olarak Kemerkaya (Çuğu) veya Avdan mevkileri, veya Eskigömü veya Yozgatören köylerinin düşünüldüğü bilinmektedir. Ancak Cırgın Türkmenlerinin yerleşmiş bulunduğu yörede karar kılınmıştır. Emirdağ 1851 yılına kadar Cırgın kariyesi ve bir süre boyunca da Musluca nahiyesi olarak anılmış, 1864 yılında ise, Sultan Abdülaziz tarafından çıkarılan yeni vilayet kanunu ile eyalet sistemine son verilmesi üzerine, ve 1867'de Hüdavendigar vilayetinin kurulmasıyla ilçe statüsü kazanmıştır. Sultan Abdülaziz’e atfen Aziziye ismini almıştır. Ilçe 1932 yılında ise güneyindeki Emirdağlarının adından esinlenilerek Emirdağ şeklinde adlandırılmıştır.


(www.emirdag.gen.tr)

Son Güncelleme: Cuma, 11 Aralık 2009 21:39